Làm một cuộc hẹn

Gọi 509-547-2204 hoặc điền vào mẫu dưới đây

Avoid the wait!

Để đặt lịch hẹn tiêm vắc xin COVID-19, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.

Hẹn khám sức khỏe

Đặt hẹn khám bệnh
Đầu tiên
Cuối cùng
Lựa chọn đầu tiên của thời gian
Lựa chọn thứ hai về thời gian

Hẹn khám nha khoa

Hẹn khám nha khoa

Hẹn khám Y học Hành vi

Thực hiện một cuộc hẹn y học hành vi

Hẹn Khám Chăm sóc Mắt

Tiếp xúc với Chăm sóc mắt

Hẹn gặp với Chuyên gia tuyển sinh

Đặt lịch hẹn ghi danh
Đầu tiên
Cuối cùng
Lựa chọn đầu tiên của thời gian
Lựa chọn thứ hai về thời gian

Đặt hẹn với phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em

Liên hệ với WIC
Đầu tiên
Cuối cùng

viTiếng Việt