DỊCH VỤ LAB

Phòng thí nghiệm Interpath cho Phòng thí nghiệm Tri-Cities

Giờ giao thoa hoạt động và địa điểm:

Interpath có các phòng thí nghiệm trong nhà tại các địa điểm sau đây xung quanh các Thành phố.

Địa điểm Phòng thí nghiệm Pasco:

515 West Court St.: Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 6 giờ chiều / Thứ Bảy. 8 giờ sáng - 12 giờ tối

Địa điểm Phòng thí nghiệm Kennewick:

3180 West Clearwater Suite A & B: Thứ Hai - Thứ Sáu 8 AM -5 PM

721 South Auburn St.: Thứ Hai - Thứ Sáu 8 AM -5 PM

Địa điểm Phòng thí nghiệm Richland:

829 mục tiêu: Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

915 Goethals: Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

 

viTiếng Việt