Thử nghiệm COVID-19 TRI-CITIES

Sức khỏe cộng đồng ba thành phố (TCCH) 
Chăm sóc khẩn cấp TCCH
515 W. Court Street
Pasco, WA
Monday – Friday 8am – 8pm and Saturday 8am – 7pm

Drive-up testing only. No appointment necessary.

Stay in your car and follow instructions on the sign.

Nguồn cộng đồng:

Địa điểm thử nghiệm mới hiện đang mở trong khuôn viên CBC!

 

viTiếng Việt