Thử nghiệm COVID-19 TRI-CITIES

Sức khỏe cộng đồng ba thành phố (TCCH) 
Chăm sóc khẩn cấp TCCH
515 W. Court Street
Pasco, WA
509-547-2204
Thứ Bảy 8 giờ sáng - 7 giờ tối

Sức khỏe cộng đồng ba thành phố (TCCH)
Phòng khám Ochoa
1801 East Sheppard
Pasco, WA

509-547-2204
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Chỉ kiểm tra lái xe theo lịch hẹn.

Nguồn cộng đồng:

Địa điểm thử nghiệm mới hiện đang mở trong khuôn viên CBC!

 

viTiếng Việt