915 Goethals Dr.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Appointments (509) 547-2204
Đối với trường hợp khẩn cấp gọi 911
Sau giờ tư vấn y tá miễn phí hàng 1-866-418-2920 is available for TCCH patients. For 24 Hour Access Call 509.547.2204 (Para acceso las 24 horas llame al 509.547.2204).

Giờ

THỨ HAI THỨ SÁU
8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Dịch vụ được cung cấp tại trung tâm y tế này

PASCO

Kennedy

RICHland

viTiếng Việt