829 Goethals DR., Richland

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Điện thoại y tế: (509) 543-2792 Số fax: 1 (833) 905-2279
Y học hành vi Điện thoại: (509) 543-2792 Số fax: 1 (833) 905-2272
Các dịch vụ khác (509) 547-2204
Đối với trường hợp khẩn cấp gọi
911
Sau giờ tư vấn y tá miễn phí 1-866-418-2920 is available for TCCH patients. For 24 Hour Access Call 509.547.2204 (Para acceso las 24 horas llame al 509.547.2204).

Dịch vụ được cung cấp tại trung tâm y tế này

PASCO

Kennedy

RICHland

viTiếng Việt