721 S. AUBURN ST.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Đối với tất cả các địa điểm gọi (509) 547-2204
Đối với trường hợp khẩn cấp gọi 911
Sau giờ tư vấn y tá miễn phí 1-866-418-2920 có sẵn cho bệnh nhân TCCH.
Số fax: 1 (833) 905-2269

Giờ

Thứ hai thứ năm 8 giờ sáng - 6 giờ chiều & Thứ sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Tủ thuốc gia đình

SỨC KHỎE OB / GYN & PHỤ NỮ

HỘI CHỨNG PEDIATRIC

TIỆM THUỐC

  • Gọi (509) 543-8518 để giao thuốc theo toa miễn phí.
  • Hộp vứt / Bỏ Thuốc An toàn Vứt bỏ một cách an toàn thuốc đã hết hạn, không sử dụng hoặc không mong muốn của bạn tại bất kỳ địa điểm hiệu thuốc thuận tiện nào của chúng tôi:

    515 W. Phố Tòa án, Pasco

    915 Goethals, Richland

    721 S. Auburn, Kennewick

  • Đáp lại COVID-19 Nhà thuốc theo toa lề đường có sẵn.

viTiếng Việt