Chăm sóc cao cấp

Các chuyên gia sức khỏe TCCH của chúng tôi sẽ giúp bạn giữ sức khỏe tốt trong những năm hoàng kim của mình.

Nhân viên Nội khoa có kiến thức chuyên môn trong việc đảm bảo bạn hoặc cha mẹ già của bạn khỏe mạnh, năng động và được thông báo.

Các bác sĩ của TCCH rất say mê chăm sóc những người đã từng chăm sóc chúng tôi. Chúng tôi tùy chỉnh một chương trình sức khỏe duy nhất cho nhu cầu của bạn để sống trọn vẹn và ngăn ngừa sự chăm sóc tốn kém hơn sau này trong cuộc sống.

Các trung tâm của chúng tôi có thể dễ dàng truy cập và nằm ngay trong sân sau của bạn ở Pasco, Kennewick và Richland. Hãy đến gặp chúng tôi để giảm đau, đau, ngã và các vấn đề sức khỏe mãn tính.

Liên lạc với chúng tôi để nhận Dịch vụ Medicare và Thông dịch viên.

TCCH chăm sóc bệnh nhân Medicare.

viTiếng Việt