Nói Boo với Cúm!

PHÒNG KHÁM CÚM CÚM CỘNG ĐỒNG MIỄN PHÍ
Dành cho lứa tuổi từ 19 tuổi trở lên

Ngày 31 tháng 10 ST I 9:00 SA-12:00PM

 

DRIVE-THRU HOẶC ĐI BỘ
Có phương tiện di chuyển miễn phí thông qua Ben Franklin Transit.

Vui lòng đeo MẶT NẠ MẶT và quần áo cho phép tiếp cận dễ dàng với bắp tay của bạn.

OCHOA MIDDLE SCHOOL 1801 E. Sheppard St. Pasco, WA 99301 Truy cập bfcha.org để biết thêm thông tin

viTiếng Việt