CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

CHÚNG TA ĐÃ THU THẬP ĐƯỢC THÔNG TIN GÌ RỒI?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn điền vào mẫu. Khi liên hệ với chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi, nếu thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập: tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại của bạn.

 

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN ĐỂ LÀM GÌ?

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau:

  • Để cải thiện dịch vụ khách hàng (thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn)
  • Để gửi email định kỳ. Địa chỉ email bạn cung cấp có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến yêu cầu của bạn, ngoài việc nhận được tin tức thường xuyên của công ty, cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v.

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN?

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn nhập, gửi hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

 

CHÚNG TÔI CÓ SỬ DỤNG COOKIES?

Đúng. Cookie là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ của nó chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web (nếu bạn cho phép) cho phép các trang web hoặc hệ thống nhà cung cấp dịch vụ nhận ra trình duyệt của bạn và nắm bắt và ghi nhớ một số thông tin nhất định.

Chúng tôi sử dụng cookie để tổng hợp dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và tương tác trang web để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm và công cụ trang web tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về khách truy cập trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng thông tin được thu thập thay mặt chúng tôi ngoại trừ để giúp chúng tôi tiến hành và cải thiện công việc kinh doanh của chúng tôi.

Xem Chính sách công của Google Analytics

 

CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC CÔNG BỐ BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO RA BÊN NGOÀI KHÔNG?

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng cho các bên ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc của người khác. Tuy nhiên, thông tin khách truy cập không thể nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng khác.

 

LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Đôi khi, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Các trang web bên thứ ba này có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với nội dung và hoạt động của các trang web được liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của trang web của chúng tôi và hoan nghênh mọi phản hồi về các trang web này.

 

HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM HOÀN TOÀN

Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em), chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đều hướng đến những người từ 13 tuổi trở lên.

 

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi và không áp dụng cho thông tin được thu thập ngoại tuyến.

 

SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật trực tuyến của chúng tôi.

 

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng thông tin bên dưới.

Sức khỏe cộng đồng Tri-city
515 West Court Street Pasco, WA, 99602
509-547-2204

Chính sách này được cung cấp bởi Trust Guard, của bạn máy tính

viTiếng Việt