TRUNG TÂM Y TẾ BỆNH NHÂN

Một nhà y tế là một cách tiếp cận nhóm để cung cấp các dịch vụ tập trung vào bệnh nhân, toàn diện, phối hợp, có thể truy cập và cam kết chất lượng và an toàn.

Nhóm chăm sóc của bạn sẽ bao gồm nhà cung cấp của bạn, những người khác hỗ trợ bạn và quan trọng nhất là BẠN.

Nhà y tế của bạn có thể:

 • Giúp bạn đưa ra quyết định về nhu cầu của bạn trong quan hệ đối tác với bạn, gia đình / người chăm sóc và nhà cung cấp của bạn.
 • Phối hợp các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, y học hành vi, chuyên gia và các dịch vụ cộng đồng khi cần thiết.
 • Truy cập nhà cung cấp của bạn và hoặc các thành viên của nhóm chăm sóc của bạn thông qua đường dây tư vấn chăm sóc khẩn cấp hoặc y tá của chúng tôi.
 • Khuyến khích bạn đóng một phần tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe của chính bạn.

CHÀO MỪNG ĐẾN NHÀ Y TẾ CỦA BẠN!

bệnh nhân làm trung tâm

Tri-City Community Health đã được công nhận là Nhà y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm.

Điều này có ý nghĩa gì với bạn, bệnh nhân của chúng tôi?

Nhà y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm hứa hẹn sẽ cải thiện sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, Chủ tịch NCQA Margaret E. O'Kane cho biết. Mối quan hệ tích cực, liên tục giữa bệnh nhân và bác sĩ tại nhà y tế thúc đẩy một mục tiêu hết sức hiếm hoi trong việc chăm sóc: Giữ sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật ngay từ đầu. Công nhận cho thấy TCCH Pasco Medical có các công cụ, hệ thống và tài nguyên để cung cấp cho bệnh nhân của họ sự chăm sóc phù hợp vào đúng thời điểm.

TCCH BỆNH NHÂN BỆNH NHÂN, HÃY ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!

With the TCCH Patient Portal, you can connect with your provider through a convenient, safe, and secure environment.  If you already have a login, click the link below to be taken to the Patient Portal.  If you do not have a login but would like one, please call Tri-Cities Community Health at 509-547-2204 hoặc truy cập bất kỳ địa điểm nào của chúng tôi và chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Cổng thông tin bệnh nhân TCCH.

Taking just a few minutes to register will give you access to valuable information and services provided in a secure and confidential manner. Once registered and logged in, you will be able to:

 • Exchange messages with our practice.
 • Review and pay billing statements.
 • Request appointments.
 • Research health topics.
 • Review personal health information
 • Complete and update medical forms.
 • Update your profile and contact information.

viTiếng Việt