Ob / GYN

Tri-City Community Health cung cấp cho phụ nữ trọn đời chăm sóc phụ khoa và sản khoa đặc biệt.

Từ khám sức khỏe định kỳ đến sinh con tại các bệnh viện địa phương của chúng tôi, các nhà cung cấp Sản phụ khoa TCCH cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau tập trung vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe riêng của phụ nữ Tri-Cities.

Khi nói đến những người mới làm mẹ, các nhà cung cấp của chúng tôi luôn chào đón những người hướng dẫn về hành trình chăm sóc trước khi sinh, sinh nở an toàn và chăm sóc phục hồi sau sinh.

Gọi 509.547.2204 ngay hôm nay và đặt lịch hẹn tại văn phòng Pasco hoặc Kennewick của chúng tôi!

Chúng tôi cũng cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ mang thai và gia đình.

viTiếng Việt