Ob / GYN

Tri-City Community Health cung cấp cho phụ nữ trọn đời chăm sóc phụ khoa và sản khoa đặc biệt.

Từ kiểm tra định kỳ đến sinh em bé tại các bệnh viện địa phương của chúng tôi, các nhà cung cấp TCCH OB / GYN cung cấp nhiều dịch vụ tập trung vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe độc đáo của phụ nữ.

Khi nói đến các bà mẹ mới, các nhà cung cấp của chúng tôi được hướng dẫn chào đón trên hành trình chăm sóc trước khi sinh, sinh nở an toàn và chăm sóc sau sinh phục hồi.

Gọi 509.547.2204 Hôm nay!

Chúng tôi cũng cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ mang thai và gia đình.

viTiếng Việt