Đặt hẹn tiêm vắc xin COVID-19

TIẾT KIỆM THỜI GIAN TRONG DÒNG HẸN GẶP VACCINATION.

Để đẩy nhanh tiến độ, hãy tải biểu mẫu xuống, điền vào, in và mang theo bên mình,

Mẫu yêu cầu tiêm vắc xin COVID-19 từ trang web
Đầu tiên
Cuối cùng

viTiếng Việt