KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

jim-davis-web
JIM DAVIS
Giám đốc điều hành
jim-merrill-tcch-ba
JIM MERRILL
Giám đốc tài chính
am-tcch
LÀ GONZALEZ
Giám đốc y học hành vi
brian-schur-tcch-sức khỏe
BRIAN SCHUR, DDS
Nha khoa
amanda-lang-tcch-ba
AMANDA LANG, OD MS
Giám đốc y tế
susan-lind
Susan Karlsson, MSW, LICSW, CMHS, DMHS
Interim Director of Behavioral Medicine
michelle-latorre-tcch
MÁY TÍNH MICHELE
Giám đốc điều hành
rick-ballard-tcch-sức khỏe
BÓNG ĐÁ
Giám đốc Cơ sở vật chất & Dịch vụ hỗ trợ
kristy-Needham
NHU CẦU KRISTY
Giám đốc dịch vụ tài chính và thông tin bệnh nhân
richard-leigh-tcch-tricics
RICHARD LEIGH
Giám đốc dược
elizabeth-rice-tcch-tricics
GẠO ELIZABETH
Giám đốc chất lượng / CNTT & Quản lý trường hợp
O & #039; Leary, Katie
Katie O'Leary, RN
Giám đốc lâm thời của điều dưỡng

viTiếng Việt