830 W. Vườn nho Dr.

Temporary Closure – Call 509.547.2204 for assistance
Trung tâm y tế trường học
Gần trường tiểu học Amistad ở Kennewick

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Đối với tất cả các địa điểm gọi (509) 547-2204
Đối với trường hợp khẩn cấp gọi 911
Sau giờ tư vấn y tá miễn phí hàng 1-866-418-2920 is available for TCCH patients. For 24 Hour Access Call 509.547.2204 (Para acceso las 24 horas llame al 509.547.2204).

Số fax: 1 (833) 905-2268

Giờ

THỨ HAI THỨ SÁU
8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Dịch vụ được cung cấp tại Trung tâm y tế này

  • Chăm sóc sức khỏe dự phòng
  • Chích ngừa
  • Chích ngừa bệnh cúm
  • Khám sức khỏe
  • Thể chất
  • Đánh giá và điều trị các bệnh nhẹ và thương tích

PASCO

Kennedy

RICHland

viTiếng Việt