LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

For all locations and for 24 hour access call 509.547.2204
Đối với trường hợp khẩn cấp, hãy liên hệ
911
Email có thể được gửi đến:  info@mytcch.org
Sau giờ tư vấn y tá miễn phí đường dây 1-866-418-2920 có sẵn để bệnh nhân TCCH liên hệ.

Cũi

1 (509) 547-2204 (Amistad) School-Based Health Center, 830 W. Vườn nho Dr.
1 (833) 905-2269 Medical, 721 S Auburn
1 (833) 905-2275 Y tế, 3180 W Clearwater Ave STE A
1 (833) 905-2270 Y học hành vi,  3180 W Clearwater: STE D & E

Pasco

1 (509) 547-2204 (Ochoa) School-Based Health Center, 1801 E. Sheppard St.
1 (833) 905-2278 Medical, 515 W. Tòa án St.
1 (833) 905-2280 Eye Clinic, 515 W. Tòa án St.
1 (833) 905-2271 Behavioral Medicine, 715 W. Tòa án St.
1 (833) 905-2274 Maternity Support Services, 715 W. Tòa án St.

Giàu có

1 (833) 905-2279 Medical, 829 mục tiêu tiến sĩ
1 (833) 905-2272 Behavioral Medicine, 829 mục tiêu tiến sĩ
1 (833) 905-2267 Y tế | Nội tiết người lớn | Podiatry, 915 Goethals Dr.

HÀNH CHÍNH

Địa chỉ gửi thư:
PO Box 1452, Pasco, WA, 99602
Vị trí:
800 W. Phố Tòa án, Pasco, WA
Điện thoại: (509) 547-2204
Số fax: (509) 547-9329

GIỜ

Nhấp vào các địa điểm cho giờ hoạt động.

ĐẶT LỊCH HẸN

  For all locations and for 24 hour access call 509.547.2204.
  For this specific location you can also call: 509-543-2791.

  • Khoa nhi
  • Tủ thuốc gia đình
  • OB / GYN
  • Phòng thí nghiệm
  • Dental: 509-547-2209
  • Tuyển sinh bảo hiểm y tế

  Phone: 509.543.2791
  Nội y
  Tủ thuốc gia đình
  Nhi khoa Nội tiết
  Pharmacy: 509.543.8518 (Free Prescription Delivery)
  Lab: 509-543-2791

  SCHOOL BASED HEALTH CENTER

  (NEAR AMISTAD ELEMENTARY SCHOOL)

  Temporary Closure – Call 509.547.2204 for assistance.

  • Preventative Health
  • Chích ngừa
  • Chích ngừa bệnh cúm
  • Wellness Exams
  • Sports Physicals
  • Treatment of Minor Illness & Injuries

  (NEAR OCHOA MIDDLE SCHOOL)

  Temporary Closure – Call 509.547.2204 for assistance.

  • Preventative Health
  • Chích ngừa
  • Chích ngừa bệnh cúm
  • Wellness Exams
  • Sports Physicals
  • Treatment of Minor Illnesses & Injuries

  Please call 509-547-2204 unless otherwise noted.

  • Khoa nhi
  • OB / GYN
  • Nội y
  • Tủ thuốc gia đình
  • Eye Care: 509-543-2793
  • Health Insurance Enrollment: 509-543-1952
  • Pharmacy: 509-543-8520
  • Phòng thí nghiệm
  • Walk-In Clinic

  For all TCCH locations call: 509.547.2204.

  • Dental 509-547-2209
  • Behavioral Medicine 509-545-6506
  • Women, Infants & Children (WIC ) 509- 545-1859
  • Dịch vụ hỗ trợ thai sản (MSS)
  • Health Information Services/Medical Records Fax: 1-509- 545-3960
  • Chương trình phòng chống bệnh tiểu đường (DPP)

  To contact the Tri-Cities Community Health Administrative offices call  509.547.2204.

  For an appointment call: 509-543-2792

  • OB / GYN
  • Nội y
  • Tủ thuốc gia đình
  • Phụ nữ, Trẻ sơ sinh & Trẻ em (WIC)
  • Tuyển sinh bảo hiểm y tế

  For information regarding all other TCCH locations and access call  509.547.2204.
  For an appointment call: 509-543-1992.

  • Nội tiết người lớn
  • Podiatry
  • Pharmacy: 509-543-8519 (Free prescription delivery)
  Gửi tin nhắn cho chúng tôi

   viTiếng Việt