LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

For all locations and for 24 hour access call 509.547.2204
Đối với trường hợp khẩn cấp, hãy liên hệ
911
Sau giờ tư vấn y tá miễn phí đường dây 1-866-418-2920 có sẵn để bệnh nhân TCCH liên hệ.

Liên hệ chúng tôi
Đầu tiên
Cuối cùng

HÀNH CHÍNH

Địa chỉ gửi thư:
PO Box 1452, Pasco, WA, 99602
Vị trí:
800 W. Phố Tòa án, Pasco, WA
Điện thoại: (509) 547-2204
Số fax: (509) 547-9329

GIỜ

Nhấp vào các địa điểm cho giờ hoạt động.

ĐẶT LỊCH HẸN

  Location Contact Information

  For all locations and for 24 hour access call 509.547.2204.
  For this specific location you can also call: 509-543-2791.  The medical fax is: 1 (833) 905-2275.

  • Khoa nhi
  • Tủ thuốc gia đình
  • OB / GYN
  • Phòng thí nghiệm
  • Dental  |  Phone: 509-547-2209
  • Tuyển sinh bảo hiểm y tế
  • Behavioral Medicine  |  Fax: 1 (833) 905-2270

  Phone: 509.543.2791
  Medical Fax: 1 (833) 905-2269

  • Nội y
  • Tủ thuốc gia đình
  • Nhi khoa Nội tiết
  • Pharmacy | Phone: 509.543.8518 (Free Prescription Delivery)
  • Lab: Phone | 509-543-2791

  SCHOOL BASED HEALTH CENTER

  (NEAR AMISTAD ELEMENTARY SCHOOL)

  Temporary Closure – Call: 509.547.2204 for assistance.

  • Preventative Health
  • Chích ngừa
  • Chích ngừa bệnh cúm
  • Wellness Exams
  • Sports Physicals
  • Treatment of Minor Illness & Injuries

  (NEAR OCHOA MIDDLE SCHOOL)

  Temporary Closure – Call: 509.547.2204 for assistance.

  • Preventative Health
  • Chích ngừa
  • Chích ngừa bệnh cúm
  • Wellness Exams
  • Sports Physicals
  • Treatment of Minor Illnesses & Injuries

  Call: 509-547-2204 unless otherwise noted.  The medical fax number is: 1 (833) 905-2278.

  • Khoa nhi
  • OB / GYN
  • Nội y
  • Tủ thuốc gia đình
  • Eye Care  |  Phone: 509-543-2793 | Fax: 1 (833) 905-2280
  • Health Insurance Enrollment  |  Phone: 509-543-1952
  • Pharmacy |  Phone: 509-543-8520
  • Phòng thí nghiệm
  • Walk-In Clinic

  For all TCCH locations call: 509.547.2204

  • Dental  |  Phone: 509-547-2209
  • Behavioral Medicine  |  Phone: 509-545-6506 | Fax: 1 (833) 905-2271
  • Women, Infants & Children (WIC ) |  Phone: 509- 545-1859
  • Maternity Support Services (MSS)  | Fax: 1 (833) 905-2274
  • Health Information Services/Medical Records |  Fax: 1-509- 545-3960

  To contact the Tri-Cities Community Health Administrative offices call: 509.547.2204.

  For an appointment call: 509-543-2792.  The medical fax is: 1 (833) 905-2279.

  • OB / GYN
  • Behavioral Medicine | Fax: 1 (833) 905-2272
  • Nội y
  • Tủ thuốc gia đình
  • Phụ nữ, Trẻ sơ sinh & Trẻ em (WIC)
  • Tuyển sinh bảo hiểm y tế

  For information regarding all other TCCH locations and access call: 509.547.2204.
  The fax number is: (833) 905-2267.

  • Nội tiết người lớn
  • Podiatry
  • Pharmacy  |  Phone: 509-543-8519 (Free prescription delivery)
  Gửi tin nhắn cho chúng tôi

   viTiếng Việt