Vị trí: Pasco
Được cấp phép: bang Washington
Chuyên môn: Khúc xạ nhãn khoa
Được cấp phép:  Tiến sĩ đo thị lực

Amanda Lang, OD MS

CHIEF MEDICAL OFFICER

Amanda nhận bằng kép, Tiến sĩ Đo thị lực và Thạc sĩ Quang học Sinh lý, từ Trường Cao đẳng Đo thị lực của Đại học Bang Ohio. Cô đã hoàn thành nội trú trong các dịch vụ đo thị lực và phục hồi chức năng tại bệnh viện tại Trung tâm Y tế Quản lý Cựu chiến binh Chillico. Amanda đã thực tập tại một phòng khám nhãn khoa lớn ở Michigan trong 15 năm trước khi chuyển đến Tri-Cities để tham gia Tri-Cities Community Health.

viTiếng Việt