715 W. Tòa án St.

Nha khoa Pasco

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Đối với tất cả các địa điểm gọi (509) 547-2204
Đối với trường hợp khẩn cấp gọi 911
Sau giờ tư vấn y tá miễn phí 1-866-418-2920 is available for TCCH patients. For 24 Hour Access Call 509.547.2204 (Para acceso las 24 horas llame al 509.547.2204).

Y học hành vi Fax: 1 (833) 905-2271
Dịch vụ Hỗ trợ Thai sản Fax: 1 (833) 905-2274

Hồ sơ Y tế Fax: 1 (509) 545-3960

 

GIỜ NHA

THỨ HAI THỨ SÁU
7 giờ sáng - 6 giờ chiều
Phone: 509-547-2209

GIỜ Y TẾ BEHAVIORAL

THỨ HAI THỨ SÁU
8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Điện thoại: 509-545-6506

WIC & DỊCH VỤ HPORT TRỢ GIỜ

THỨ HAI THỨ SÁU
8 giờ sáng - 6 giờ chiều

Hồ sơ y tế quản lý thông tin y tế (HIM)

Hồ sơ Y tế Fax: 1 (509) 545-3960 THỨ HAI - THỨ SÁU
8 giờ sáng - 5 giờ chiều

PASCO

Kennedy

RICHland

viTiếng Việt