3180 Nước sạch

Kennewick Medical

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nha khoa (509) 547-2209
Y khoa (509) 543-2791
Đối với trường hợp khẩn cấp gọi
911
Sau giờ tư vấn y tá miễn phí hàng 1-866-418-2920 is available for TCCH patients. For 24 Hour Access Call 509.547.2204
Fax y tế: 1 (833) 905-2275

3180 W. Clearwater, Suites A & B, Kennewick

 GIỜ Y TẾ

THỨ HAI THỨ SÁU
8 giờ sáng - 5 giờ chiều

GIỜ NHA

THỨ HAI 

8 giờ sáng - 5 giờ chiều

TUESDAY - THỨ SÁU
7 giờ sáng - 6 giờ tối

3180 W. SỬA CHỮA BỀN VỮNG D & E, Kennewick

HEALTH INSURANCE ENROLLMENT

THỨ SÁU
  8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Điện thoại: (509) 543-1952
Walk-ins welcome!

PASCO

Kennedy

RICHland

viTiếng Việt