3180 Nước sạch

Kennewick Medical

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nha khoa (509) 547-2209
Y khoa (509) 543-2791
Đối với trường hợp khẩn cấp gọi
911
Sau giờ tư vấn y tá miễn phí hàng 1-866-418-2920 có sẵn cho bệnh nhân TCCH.
Fax y tế: 1 (833) 905-2275
Y học hành vi Fax: 1 (833) 905-2270

3180 W. Clearwater, Suites A & B, Kennewick

 GIỜ Y TẾ

THỨ HAI THỨ SÁU
8 giờ sáng - 5 giờ chiều

GIỜ NHA

THỨ HAI THỨ SÁU
7 giờ sáng - 6 giờ tối

3180 W. SỬA CHỮA BỀN VỮNG D & E, Kennewick

GIỜ Y TẾ BEHAVIORAL 

THỨ HAI THỨ SÁU
  8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Điện thoại: (509) 543-8500

Đáp lại COVID-19 our Kennewick Behavioral Medicine offices are temporarily closed.

The TCCH Behavioral Medicine office located at 715 W. Court Street in Pasco remains open to serve you.

Gọi 509-545-6506 nếu bạn có bất kỳ câu hỏi và / hoặc mối quan tâm.

viTiếng Việt