Tuần lễ y tá quốc gia 06 tháng 5thứ tự - Ngày 12 tháng 5thứ tự

Năm nay, hơn bao giờ hết, cơ hội để ghi nhận những đóng góp nổi bật của các y tá của chúng tôi trong Tuần lễ Điều dưỡng Quốc gia, 6-12 / 5. Tổ chức Y tế Thế giới đã chỉ định năm 2020 là Năm của Y tá.

viTiếng Việt